Slutet 1800 - talet Början 1900 - talet Jugend Ljusramp
 
 
   
L32: tak 16, vägg: 12    

  Stucklister >>

      Takrosetter >>       Pilasterpelare >>       Verksamhet >>       Interiör >>       Kontakt >>