> Slutet 1800 - talet Början 1900 - talet Jugend
 
 
L1 L2 L3
R1: diameter 28 R2:diameter 28 och 33 R3: diameter 36
L7 L9 L10
R7:diameter 45 R9:diameter 45 R10:diameter 51
L11 L12  
R11:diameter 59 R12:diameter 59  

 

  Stucklister >>

      Takrosetter >>       Pilasterpelare >>       Verksamhet >>       Interiör >>       Kontakt >>