Slutet 1800 - talet Början 1900 - talet Jugend
 
 
 
L6 L13  
R6:diameter 40 R13:diameter 51  

 

  Stucklister >>

      Takrosetter >>       Pilasterpelare >>       Verksamhet >>       Interiör >>       Kontakt >>